Dönem Sonu Not Ortalaması Hesaplayıcı


Buçuklu kredi hesaplarken ondalık kısmı , (virgül) ile ayırmalısınız! Aksi halde, aradaki . (nokta) hesaba katılmayıp, krediniz on katına çıkar.

Örneğin dersinizin kredisi 3.5 ise, 3,5 olarak yazmalısınız. Eğer 3.5 yazarsanız bu 35 kredi olarak hesaba katılacaktır. Gerçek zamanlı hesaplanıyor.

Programın çalışma mantığı:
Tüm dersler için
Alınan Harf Notunun Puan Karşılığı * Dersin Kredisi
ayrı ayrı bulunur ve hepsi toplanır.
Bulunan değer Toplam Krediye bölünür.
Çıkan sonuç dönem içi notunuzdur.
Ders sayınızı girin tamama basın sonra girdiğiniz sayı kadar seçenek açılacak onları doldurun ortalamanız N/A yazan yerde olacaktır. :) Yorumlamayı unutmayın !
Kaynak: UBenzer

Yorumlar