Tipografi Nedir ?


Tipografi hakkında biraz araştırma yaptım ve sizlerle paylaşmak istedim.

Yazıyı bir forma sokma sanatı ve tekniğidir. Font (yazı tipi), font büyüklüğü, satır uzunluğu, satır arası boşluk ve benzeri unsurların kombinasyonları ile yapılır. Yayımlanacak yazınsal içeriğin bir forma sokulması veya tasarımı olarak da tanımlanabilir. Kısaca tipografi elle yazı çizme sanatıdır.

sanırım işinize bi hayli yarar..

Asılı Girinti : Bir paragrafın ilk satırının sol marja hizalandığı diğer satırlarına eşit miktarda girinti verildiği bir doküman stili.Liste halinda bilgi vermekte kullanılan etkin bir stildir.Bazen “asılı metin” de denebilir.

Başlık Metni:Gövde metninden daha büyük olan ,manşet ve başlıklarda kullanılan yazı.

Birleşik Harf:Bir birim olarak çizilen iki ya da daha fazla harf(ligature).Bazı yazı tiplerinde belirli harf çiftleri yan yana basıldıkları takdirde hoş durmayacak biçimde üst üste biner.Bunun yerine bir birleşik harfin konulması bu gibi durumlarda görünümü iyileştirir.Örnekler arasında fi ve fl çiftleri yer alır.

Bloklu:Tipografide metin sol ve sağ marjlarına hizalıysa bloklanmış,yani iki yana yaslı olur.

Cetvel Rakamları:Hepsi aynı genişlikte olan rakamlar.Verilerin tablo halinde sunumunu kolaylaştırır.Aynı zamanda izalı rakamlarda denir.

Dikit:Bir yazı tipinde/k,b ve d) harflerin diğer küçük harflerin x yüksekliğinin üstüne taşan kısmı.

Dingbat:Harf veya rakam(alfasayısal) olmayan karakter.Dingbant fontlar tamamen bu karakterlerden oluşur ve oklar, madde imleri ve araçlar gibi sembol ve diğer süslerin kaynağıdır.

Dul:Bir paragrafın sonunda tek başına kalan kelime ya da kelim parçası.

Eğik:Bir yazı tipinin eğik türü(oblique).Eğik yatığa(italik) benzer ama gerçek italiğin el yazısı benzeri niteliğini taşımaz.

Em,Em Boşluğu,Em Karat:Tipografide yaygın biçimde kullanılan bir ölçü birimidir.Em, punto genişliğidir.Örneğin 12 punto yazıda bir em 12 punto genişliktedir.

Em Dash(ayırıcı tire):Bir cümledeki kesintiyi göstermekte kullanılan,em genişliğinde bir çizgi.

En Dash(bitiştirici tire): En uzunluğunda bir tire,bir değer aralığını gösteriri.Bazı dizgiciler ayırıcı tire yerine bitiştirici tire kullanmayı tercih eder.

Font: Bir yazı tipinin belirli bir stil,ağırlık ve genişliği.Örnek olarak Times Roman Bold Extended verilebilir.Times bir yazı tipi ailesidir,Roman bir stildir,Bold bir ağırlıktır,Extended isebir genişliktir.Font ve yazı tipi genellikle bir diğeri yerine kullanılır.
Elle dizgide font terimi belirli bir yazı tipi tasarımının tek bir punto boyunu betimlerdi. Sayısal dizgi teknolojisi ölçeklenebilir fontlara olanak tanıdığından bir fontu tanımlayan punto boyu artık geçersizdir.

Font Ailesi: Aynı zamanda yazı tipi ailesi de denir.Birlikte kullanılmak üzere tasarlanmış benzer fontların bir koleksiyonu.Örneğin Garamond ailesi roman ve italik stilleri,muhtelif ağırlıkları(regular.semibold ve bold)ve çeşitli genişlikleri (extended ve compressed)içerir.

Font Kontrastı: Bir fontun karakterlerinin çiziminde kullnılan hatların kalınlık erimi.Örneğin Helvetica fontunun kontrastı düşüktür çünkü;harfler özdeş kalınlıkta hatlarla çizilir.Diğer bi yandan Bodoni fontu yüksek kontrasta sahiptir.

Galley Prova: Nihayi kopyaya son okuma yapılmasına izin verecek kadaryakın olan ve sayfa bağlanmadan önce alınan prova. Aynı zamanda tahsisi çıkışı da denen bu prova dizgi hatalarının kontrolünde kullanılır.

Gövde Metni: Bir doküman’ın başlık ve spotlarından ayrışan ana metni.

Greeking: Sayfa tasarımı amacıyla asıl metnin yerini tutacak anlamsız metin.

Harf Aralığı: Özdeşlik algılaması oluşturmak için karakter çiftleri arasındaki yatay mesafenin ayarlanması, kerning ; manşet gibi büyük yazı karakterleri kullanıldığında kritiktir.Yan yana gelen “Ty” harfleri, “y” nin kuyruğunun “T” nin kanadı altına girmesi için ayar gerektirir.

Harf Aralıkları:Harf aralıkları ayrı bir metin bloğuna bütün olarak yapılır ve buna izlemede denir.Bu,harf çiftlerinin arasındaki mesafeyi ayarlayan harf aralığından farklı bir şeydir.Harf aralıkları okunaklığı artırmak ve belirli bir alana metni oturtmak için kullanılır.

Hizalama:Metini marjlar arasındaki yerleşimi.Metin genellikle sadece bir marja sola ya da sağa hizalanır ve sola/sağa yaslı ,ya da soldan /sağdan bloklu olarak adlandırılır.Her iki marjdada yaslanan metne bloklu metin denir.

İnisiyal harf: Bir paragrafın ilk büyük harfinin daha büyük puntoyla yazıldığı ve ilk satırın üstüne hizalandığı bir doküman stilidir.Metinde bölüm gibi yeni bir ayrımın başladığını gösteriri.

İtalik: Bir yazı tipinin eğik ya da el yazısı benzeri sürümü.Düz duran yazı tiplerine genellikle roman denir.

İzleme:Bir metin bloğundaki karakterler arası ortalama mesafe .Bazen harf aralıklarıda denir.

Kabartma harf: Bir paragrafın ilk büyük harfinin daha büyük puntoyla yazılması ve metnin ilk satırının çizgisine hizalanması.İnisiyal harfle karşılaştırın.

Tipografi yi örneklerle daha iyi anlarsınız.

Kaynak: Grafikerler.net - Türkiyenin Büyük Grafiker Topluluğu - Grafik - Tasarım - Sanat

Yorumlar